Γνωρίστε τους εκπαιδευτές σας!

Κωνσταντίνος Παπαχατζής
(Ανάδειξη)
Μανούσος Μαροπάκης
(Brain Up)
Κατερίνα Μόσχου
(Brain Up)
Παναγιώτης Μόρφης
(Dynargie)

Τι λένε οι εκπαιδευτές για την εκπαίδευση;

“Τι θεωρείτε πιο σημαντικό σχετικά με τα μαθήματα σας;”
Μανούσος Μαροπάκης (Brain Up)
“Πως μπορεί η εκπαίδευση να βοηθήσει τις επιχειρήσεις;”
Μανούσος Μαροπάκης (Brain Up)